สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 71
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 60949
หน้าหลัก
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
ประชาสัมพันธ์ สร้างร.ร. มจร.จันทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:15 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประวีติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2011 เวลา 12:02 น.

ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน


ประวัติโดยสังเขป

 

ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวงศ์มุนี (ดร.)

สถานะเดิม ชื่อวิชัย แจ่มจำรัส เกิดปีจอ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ บิดาชื่อ ฝอด มารดาชื่อ อยู่ นามสกุล แจ่มจำรัส
บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบล คลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เคยรับราชการเป็นครู ประชาบาลสถานะปัจจุบัน
พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) อายุ ๑๐๐ พรรษา ๘๐ น.ธ.โท ป.ธ. ๓เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอุปสมบท ปีมะเมีย วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ วัดห้องคูหา
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประวัติวัดไผ่ล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 17:16 น.

ประวัติวัดไผ่ล้อม

วัด ไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีวัด หนึ่ง ก่อ สร้างเมื่อปี พ.ศ .๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ และได้รับโปรดเกล้า ฯ ยกขึ้นเป็น “วัดพระอารามหลวง” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีหลักฐาน เชื่อได้ว่า วัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงอยุธยาเป็นราชธานี เพราะมีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง ซึ่งเขียนไว้ในพระอุโบสถหลังเก่าเป็นหลักฐานอยู่วัดมีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ อยู่ติดแม่น้ำจันทบุรี ด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม ต่อมาได้รับ การปรับปรุง โดยการถม กลบเกลี่ยและแต่งพื้นที่ จนอยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้การได้เต็มพื้นที่ ด้วยการเป็นธุระเอาใจใส่ ของท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน มีหลักฐานการ ครอบครองที่ดิน คือ โฉนดจังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๒๙๔๑, ๒๙๔๒, ๒๙๔๓

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้วหลายรูป ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ที่สามารถสืบทราบได้แน่ชัด คือ.
๑. พระอธิการอ๋าน
๒. พระอุปัชฌาย์เพ็ง
๓. พระอุปัชฌาย์เหมียง
๔. พระครูพิศาลธรรมคุณ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๕. พระครูอินทกาจารย์ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๖. พระครูประสิทธิ์ธรรมนาถ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๗. พระธรรมวงศ์มุนี - ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ – ถึงปัจจุบัน
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งในอดีตท่านเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมาก่อน)
วัด ไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มาช้านานร่วม ๑๐๐ ปีมาแล้ว
ซึ่งประชาชนบริเวณวัด และต่างพื้นที่นิยมนำบุตรหลาน

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้วหลายรูป ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ที่สามารถสืบทราบได้แน่ชัด คือ.

๑. พระอธิการอ๋าน
๒. พระอุปัชฌาย์เพ็ง
๓. พระอุปัชฌาย์เหมียง
๔. พระครูพิศาลธรรมคุณ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๕. พระครูอินทกาจารย์ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๖. พระครูประสิทธิ์ธรรมนาถ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๗. พระธรรมวงศ์มุนี - ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ – ถึงปัจจุบัน
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งในอดีตท่านเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมาก่อน)
วัด ไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มาช้านานร่วม ๑๐๐ ปีมาแล้ว
ซึ่งประชาชนบริเวณวัด และต่างพื้นที่นิยมนำบุตรหลาน

มาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ในอดีตลูกศิษย์ที่จบจากวัด ได้ไปรับราชการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมายหลายท่าน เช่น
พระยาวิสูตรโกษา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศส

และประเทศอังกฤษ, นายอภัย จันทวิมล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ปลัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สมศักดิ์ ปัญจมานนท์
อดีตแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นต้น ปัจจุบัน ทางวัด ได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้ง แผนกธรรมชั้นตรี-โท-เอก และแผนกบาลีชั้นต้น ประโยค ๑-๒
ถึงเปรียญธรรม ๓ โดยทางวัดได้รับนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ซึ่งมีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ามาศึกษา คือ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย),
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์, โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ซึ่งมีนักเรียน ณ ปัจจุบันจำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน.-
ศาสนสถานของวัด
๑. กุฎี
๒. พระอุโบสถ (หลังเก่า)
๓. พระอุโบสถ (หลังใหม่) * (จัดงานผูกสีมา ฝังลูกนิมิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๔. ศาลาการเปรียญ
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
๖. ศาลาบำเพ็ญกุศล
๗. ศาลาประกอบศาสนพิธี
๘. พระวิหารพระพุทธไสยาสน์
๙. โรงเรียนพระสังฆาธิการ (ปบส.)
๑๐. โรงครัวของวัด
๑๑. ที่พักอุบาสิกา (แม่ชี)
๑๒. พระเจดีย์ใหญ่
๑.พระอุโบสถหลังเก่า
สร้าง มาตั้งแต่เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว ในสมัยปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนเรื่องราวประวัติพระพุทธเจ้า และวิถีชีวิตชุมชนชาวจีนซึ่งเข้ามาทำมาหากินในจังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้น ได้รับการบูรณะบางส่วน
เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๘ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้อยู่
ในความดูแลของกรมศิลปากร

๒. พระวิหารพระพุทธไสยาสน์
ภาย ในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสีหไสยาสน์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และถือว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย
(ยาว ๙ วา ๙ นิ้ว)
๓. พระเจดีย์ใหญ่
เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่มาก เป็นเจดีย์องค์แรกของวัด อยู่คู่กับวัดมาช้านาน ได้รับการบูรณะใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘
เกียรติประวัติของวัด
๑. พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพิจารณาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่าง”
๒. พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพิจารณาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น”
๓. พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะวัดขึ้นเป็น “วัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ”
๔. พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๖”
กิจกรรมประจำปี
๑. ประเพณีนมัสการปิดทอง องค์พระพุทธไสยาสน์ ประจำภาคตะวันออก ในเทศกาลตรุษจีนของทุกปี
๒. มีการถือศีล ๘ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี บวชชี – พราหมณ์ ในวันวิสาขบูชา และ ๕ ธันวาคมของทุกปี
๓. จัดงานทำบุญ – ตักบาตร – ก่อพระเจดีย์ทราย – สรงน้ำพระ ในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
๔. จัดงานทำบุญ – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี
การจัดการศึกษาของวัด
- จัดให้มีการเรียน การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมระดับ นักธรรมตรี – โท – เอก
- จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีระดับ ประโยค ๑ – ๒ และ ประโยค ๓
- จัดให้มีการเรียนการสอน ธรรมศึกษา ระดับตรี – โท – เอก แก่นักเรียนเยาวชน ตามสถานศึกษาต่าง ๆ
- จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตร ปบส. และ ระดับปริญญาตรี แก่พระสังฆาธิการ – ครูสอนพระปริยัติธรรม
ในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในสังกัดของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)
***********************

Наблюдавший за этими "скачать песню согдиана только не молчи"занятиями Фрике только качал головой.

Он встал, рассматривая неясную панораму.

Небесный купол со звездной рекой служат солнцу, "скачать игру веселая фермер"когда оно встает и освещает землю, или когда ложится "николаса спаркса дневник памяти скачать"спать и гасит лампаду дня.

Гостей было не слишком много, "скачать модели для jailbreak скачать"принимая во внимание, что это королевская свадьба.

Остальные тамплиеры были не столь разборчивы.

А я уже собирался посылать за тобой гонца!

И я все еще не услышал никакого объяснения.

Я учил его долгие и долгие годы, чтобы он делал то, что правильно, но он меня не слушает.

Значит, я предал свою страну ни за что!

Даже не знаю, как это и объяснить.

Переведя взгляд вниз, Римо увидел, как на песчаной поверхности появилось облачко, напоминавшее дым от костра.

То, чему вы обучались в связи с ядерным оружием а она ядерная, товарищи, ядерней не бывает касалось прежде всего безопасности и систем наведения.

Ответ его смутил меня и поставил в довольно затруднительное положение.

Нет, нам осталось нанести еще много визитов.

Это не ограбление, сказал Римо.

ГЛАВА ШЕСТАЯ В день, который должен был стать последним в жизни Василия Рабиновича, Джонни Бангосса принес ему страшную весть.

Распластавшись на животе, они движутся, словно две огромные ящерицы, один по следу другого.

Если бы только один из присутствовавших заявил, что он видел всадника без головы, его, наверно, осмеяли бы и назвали сумасшедшим.

Над нами ведь не каплет, золотце мое!

А когда снова открыл глаза, ему пришлось забыть про зеркало, потому что к нему уже приближались оставшиеся восточные акробаты, вооруженные ножами, которые они извлекли из своих одежд.

Луиза знала, что она прекрасна, и не раз бросала пристальный взгляд в зеркало, перед которым ее причесывала и одевала служанка.

Но нет ни те, ни другие не имели к этому отношения.

Весело насвистывая, в комнату вошел мистер Трампер.

И, как на грех, когда я заглядывала внутрь, вошла миссис Корк.

Вы видели все происходящее на мониторе.

Шаркая, я протащился в ванную и перебинтовал руку.

Огнестрельное оружие им, по-видимому, знакомо не было.

Население "скачать wave звук" Нового Орлеана это удивительная человеческая мозаика, пестрая и разномастная "скачать веселую музыку для конкурсов" смесь.

Перривезер невольно усмехнулся.

Он свалился, как бык под топором.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:47 น.
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 13:11 น.

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

От нее не укрылся обеспокоенный взгляд, которым они обменялись с Джордом, но она предпочла его не замечать.

Я буду тихо дремать в своей спальне и ждать принца.

Яхта могла "шаблон для кружек скачать"вздыматься и опускаться на волнах, "скачать учебник литература 9 класс"но прицел не двигался с заданного уровня.

Старый "скачать игры покемоны на телефоне"китаец ничего не сказал, но его окруженные морщинками глаза засияли.

Он отдал приказ, чтобы все воины пели на поле боя и пусть пострадает скорость атаки.

Однажды я видел животное, с размахом крыльев почти десять метров.

И потом, деньги не имеют никакого значения.

Если ты прочтешь летописи, то поймешь, что значит Великий.

Но это, естественно, означало, что опустившийся на площадь парашют не останется незамеченным для многочисленных милиционеров в серых шинелях, патрулирующих центральную часть города.

Значит, он заслуживал смертной казни.

Зачем далеко ходить, вы просто вспомните, что случилось пять минут назад.

Я тут с тобой чувствую себя все более развратным с каждой минутой, и не имею никакой возможности удовлетворить похоть.

Люди старались укрыться, а четверо мужчин неспешным шагом направились в сторону прилавка, за которым Римо покупал билеты.

Хотя всякое живое существо мифическое создание.

Теперь я лучше знаю, следует ли ожидать от человечества разумных последствий.

Из башни вырвалось пламя, и через секунду повалил густой дым.

Это предложение было встречено аплодисментами.

Лицо его побледнело, а брови нахмурились.

Оптика снайперской винтовки работала идеально.

Дверь в спальню была чуть приоткрыта, и теплый свет, слабее, чем от свечи, сочился оттуда.

Видя угрожающую позу охотника и боясь, что он и вправду начнет стрелять, те, кто держал преступников, бросили их и подбежали к судьям.

Она много бы дала, чтобы отмахнуться от обвинения, но, увы, не могла.

Здесь он навсегда предан анафеме.

Это был величайший момент в его жизни.

воскликнул я; ее "игры логические скачать бесплатно без регистрации" отчаяние давало "игра король лев скачать на компьютер" мне надежду.

Опять какой-то необычный предмет на воде!

Служащие в Париже "карта и территория мишеля уэльбека скачать" были поставлены в известность.

Ссора должна была кончиться "скачать сборник игры на сенсорный телефон" дуэлью.

Вот ты и докопаешься до организации бунта, сорвешь его подготовку и ликвидируешь зачинщиков.

Пока офицеры беседовали, Карлос с сестрой приблизились к повозке, в которой сидела их старая мать.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:48 น.
 
บริจาคสร้างอาคารเรียนและเพิ่มทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:44 น.

 

 

เชิญบริจาคสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรีและป.บส.

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

 ประวัติศาสตร์เมืองจันท์พันปี คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ขอเรียนเชิญญาติโยมผู้มีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ขนาด  ๒๕X๗๒ เมตร ๔ ชั้น ประกอบด้วยมุขหน้า ๓ มุข มุขหลัง ๑ มุข หลังคาทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๑  อาคาร มี  ๑.ห้องเรียน ๑๒ ห้อง  ๒.ห้องคอมพิวเตอร์  ๓.ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๔.ห้องประชุมใหญ่  ห้องประชุมเล็ก ๕.ห้องปฏิบัติธรรม  ๖.ห้องธุรการ  ๗. ห้องผู้บริหาร  ๘.ห้องสมุด  ๙.ห้องพักอาจารย์  ๑๐.ห้องกิจการนิสิต   ๑๑. ห้องรับรอง  ๑๒.ห้องวิจัย บริจาคได้ที่บัญชี


บัญชีทุนสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ธนาคารธนชาต สาขาจันทบุรี

บัญชีเลขที่ :  ๖๑๕-๖-๐๕๙๑๘-๑

บัญชีทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรี และป.บส. ธนาคารธนชาต  สาขาจันทบุรี

บัญชีเลขที่ :  ๖๑๕-๖-๐๕๙๑๗-๓

(นำสำเนาใบฝากไปรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่สำนักงาน)

ติดต่อสอบถาม   หรือบริจาคเป็นวัสดุหรือปัจจัย  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนง.หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี       โทร  ๐-๓๙๓๔-๐๒๔๑, ๐-๓๙๓๒-๓๓๔๐

พระราชจันทโมลี                                   โทร  ๐-๓๙๔๓-๑๕๑๑

พระครูสิริปัญญาวงศ์                         โทร  ๐-๓๙๓๑-๑๕๕๔

พระมหาเรืองเดช  ถาวรธมฺโม,ดร.             โทร  ๐๘-๕๖๗๙-๐๒๗๙

ดาวน์โหลดเอกสาร : บริจาคสร้างอาคารเรียนและเพิ่มทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรี

Этим утром он вершил суд, выслушивая жалобы одних бедуинов на других по поводу потерянной овцы или прав на колодец.

Видишь ли, мой отец был ученым человеком и предвидел будущее Фолтейна.

Хотя я и оценил оригинальность вашего "Киностудия виндовс лайф скачать"подхода ведь вы просите дать вам одно из моих сокровищ, вместо того чтобы украсть его или, убив меня, завладеть им, но должен признать, что меня ваша просьба озадачила.

Я вхожу в "скачать мобильную версия вконтакте"кому, начал Хейдель, которую могу вызвать в себе.

Это наше фамильное "игры для малышей для развития"искусство, а я последний в роду.

В самом темном углу виднелся маленький "богиня в каждой женщине скачать"круглый челнок, который они с Поттсом соорудили из гибких ивовых прутьев и лосиных шкур.

Он поставил свой стакан, вынул из кармана шелковый носовой платок и стал вытирать вышитую грудь рубашки.

Никогда Сулейман не пленил бы меня!

У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания.

И все-таки мне известно, что в этой области господствуют величайшие заблуждения, точно так же, как по вопросу о приливах и отливах.

Пока враг не показал, как его можно уничтожить, он непобедим.

Милость твоя приносит свет солнца во тьму, блеск и величие в серость повседневности.

Сейчас я чувствовал себя родным братом этой самой утки, которого тоже настигла пуля.

В нескольких шагах перед нами алый туман сгущался, образуя ровную, без просветов стену.

Я буду беседовать с Мастером Синанджу наедине,-сказал он, повернув-шись к полковнику Дитко.

Она остановилась понаблюдать за рыбками в цементном бассейне.

Ты неисправимый старый обманщик!

пробился сквозь треск атмосферных помех голос Смита.

Василий записал адрес мокрушника, "папины дочки 2 полную версию скачать" взял с прилавка большую сладкую булочку и, сказав официанту, "скачать симулятор вождения по городу?" что за него расплатится сын, направился в Куинс.

Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась.

Я мог бы сам, "лучшая книга по финансовому менеджменту" в моем теперешнем облике, использовать фонарик, висящий на шее, но ее пальцы справились с этим быстрее.

Нет и признака воздействия на символы и предметы охраны, их поля развивают полную мощность, надлежаще настроены, ловушки "герой 5 игра скачать" в порядке, нигде ничего не нарушено.

А вот мужик с пятном на башке ну "скачать картинки вконтакт?" точно из прежней, хотя Ангел и не согласен.

Когда все это будет закончено, можете считать, что форт готов.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:49 น.
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL