สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61709
หน้าหลัก ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

องค์การปกครอง มีหน้าที่จัดการบริหารและปกครองภายในวัดให้เป็นไปตามหลักสามัคคีธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดให้มีความรู้ความเข้าใจใน หน้าที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามกรอบตามระเบียบของพระธรรมวินัย และคำสั่งของทางคณะสงฆ์โดยระเบียบมหาเถรสมาคม

ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๔) วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๘ รูป เจ้าอาวาสบริหารกิจการของวัดร่วมกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒ รูป ในจำนวนพระภิกษุในวัดนี้เป็น

- พระราชาคณะชั้นธรรม ๑ รูป

- ชั้นสามัญ ๑ รูป

- พระครูฐานานุกรม ๑ รูป (พระครูสังฆรักษ์)

- พระฐานานุกรม ๔ รูป (พระปลัด ๒, พระสมุห์ ๒)

- พระเปรียญธรรม ๔ รูป (ป.ธ.๗/๑ รูป, ป.ธ.๕/๒ รูป, ป.ธ.๓/๑ รูป)

 

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

 ประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา - การศึกษาสงเคราะห์

รองประธานกรรมการ รูปที่ 1.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายเผยแผ่ - สาธารณูปราการ

รองประธานกรรมการ รูปที่ 2.

Но вам подобная участь не "прошивка скачать для самсунга"грозит.

Знатные рыцари и тамплиеры, которые ехали неподалеку и слышали сказанное, облегченно откинулись в седлах и обменялись улыбками.

Не смей смеяться надо "Игры даша и башмачок новые игры"мной, собака!

Его лицо было покрыто бледными пятнами.

С беспокойством о нем смешивалось желание ласкать его покрытые рубцами бедра и "скачать программу для веб камеры на ноутбуке"живот, предлагая ему автомобильные травмы своего тела вместо "Кряк для виндовс скачать"этих воображаемых ран, которых он желал актрисе.

Смотрите на растения, на их форму и цвет.

И руководитель шестого уровня легонько потрепал Уилбура по щеке.

Грубость всегда себя сама наказывает.

Над темными зданиями университетского городка, большой желтой тыквой, поднималась полная луна.

А я даже не имел удовольствия узнать ваше имя.

Фред, выясни, кто владелец авторских прав на Санта-Клауса.

Комнаты, должно быть, были здесь очень большие, двери, выполненные в виде стрельчатых арок, находились на значительных расстояниях друг от друга.

Вдоль центральной оси острова пролегала широкая низина, отмечавшая линию бывшей главной местной улицы.

Римо дал ему название и адрес американской фирмы.

Надеюсь, он даст нам для этого повод.

Узнав об этом, пустился я из Лан наутек, забираю поглубже лесом, да куда там!

Я сел, а слуга, умница такой, спросил, не хочу ли я выпить.

Уилбур объяснил, и руководитель четвертого уровня решил, что недостаточно компетентен для принятия решения, и направил Уилбура наверх, к руководителю пятого уровня.

Он был не такой, как все остальные, высказалась третья.

Стоящий в углу олень невинно смотрел на них тусклым игрушечным взглядом, лампочка у "скачать уин и пароль для аськи" него в носу время от времени подмигивала.

Римо "программы для захвата экрана скачать" сказали, что содержимое ящика, собственно, сам твердый диск, очень уязвимо и его можно повредить даже легким толчком, потому что оно невероятно схоже "скачать настя каменских и потап альбом" с биологическим считывающим устройством.

Мартин и Зернов нерешительно, но все же не споря последовали за мной.

Посетители "скачать безплотных музыка" выбежали из кафе, но полицейские приказали всем оставаться на местах.

Вытирая струившийся по широкой груди пот, Бронзини свободной рукой сгреб телефонную трубку.

System.String[]