สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61699
หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๔
การปฎิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2011 เวลา 20:53 น.

 

การประชาสัมพันธ์

------------------

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในด้านสังคมศาสตร์มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมี พระราชปณิธานให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ การศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง

ดังนั้น  เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม ทุกรูปมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งคดีโลกและคดีธรรม ทางหน่วยวิทยบริการ ฯจังหวัดจันทบุรีและมหาวิทยาลัย จึงได้จัดวางระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิตนักศึกษาในทุกชั้นปี ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้ทั้งในด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติอย่างเหมาะสมและกลมกลืน มีวิชชาและจรณะที่สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และนิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๓  ณ  ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน  โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๘ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาทุกรูปร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารถวายพระสนับสนุนจักได้สนองนโยบายและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อวัตถุประสงค์ ดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

И там обнаружилось существо, напоминающее человека.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ПУСТЫНЕ Круг небес ослепляет нас блеском своим Ни конца, ни начала его мы не "Скачать nero 9 crack keygen"зрим Этот круг недоступен "Виндовс мув мейкер скачать"для логики нашей Меркой разума нашего неизмерим.

и "григорий остер вредными советами скачать"Гермес Трисмегист бесследно растворился в "скачать игру нфс карбон бесплатно"воздухе.

Тебе повезло, что ошибку вообще обнаружили.

Слишком уж многое сейчас совершенно от меня "игры качать мышцы"не зависело.

За прошедшие века я время от времени заглядывал в это поместье.

Миссис Спотсворт отвернула колпачок с авторучки, но, отвернув, остановилась.

Кто-то рыл здесь совсем недавно и пройти по его следу не составляло большого труда.

Я не вижу мистера и миссис Моллой, а также мистера Миллера.

В этот момент в комнату ворвался Проктор.

Так что, друзья, отставить ностальгию, расслабиться, как говорят спортсмены, хотя бы до возвращения Стила.

Только эти ковбои из СНБ способны регулярно проворачивать такую крупную операцию.

Она "скачать рождественский мадагаскар" прошла в комнату, поначалу немного смущаясь, но потом, когда Римо не возразил, более решительно подошла к его кровати и села на стоявший рядом стул.

Я старался отогнать от себя мрачные мысли.

Наутро мустангер собирался отправиться на Леону, и всем им предстояло рано встать, чтобы приготовиться к путешествию.

Чиун, конечно, не особенно удивится, но великий "фильм хранители скачать" гипнотизер, увидев перед собой возможного агента, наверняка отреагирует немедленно, а это никоим образом не входило в планы "мистер кэт игры" Смита, который собирался обмануть его относительно своих намерений.

Сегодня море было спокойно, и такое место нашлось довольно быстро.

Он узнал, где находится квартира Рабиновича, и бросился туда.

Да, ответил "Thermex id 50 v инструкция" Смит, чувствуя, как все внутри у него сжалось.

ты же хороший котик,-она пощекотала ему подбородок.

Скоро я знал каждое дерево на их берегах.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:48 น.