บริจาคสร้างอาคารเรียนและเพิ่มทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:44 น.

 

 

เชิญบริจาคสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรีและป.บส.

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

 ประวัติศาสตร์เมืองจันท์พันปี คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ขอเรียนเชิญญาติโยมผู้มีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ขนาด  ๒๕X๗๒ เมตร ๔ ชั้น ประกอบด้วยมุขหน้า ๓ มุข มุขหลัง ๑ มุข หลังคาทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๑  อาคาร มี  ๑.ห้องเรียน ๑๒ ห้อง  ๒.ห้องคอมพิวเตอร์  ๓.ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๔.ห้องประชุมใหญ่  ห้องประชุมเล็ก ๕.ห้องปฏิบัติธรรม  ๖.ห้องธุรการ  ๗. ห้องผู้บริหาร  ๘.ห้องสมุด  ๙.ห้องพักอาจารย์  ๑๐.ห้องกิจการนิสิต   ๑๑. ห้องรับรอง  ๑๒.ห้องวิจัย บริจาคได้ที่บัญชี


บัญชีทุนสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ธนาคารธนชาต สาขาจันทบุรี

บัญชีเลขที่ :  ๖๑๕-๖-๐๕๙๑๘-๑

บัญชีทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรี และป.บส. ธนาคารธนชาต  สาขาจันทบุรี

บัญชีเลขที่ :  ๖๑๕-๖-๐๕๙๑๗-๓

(นำสำเนาใบฝากไปรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่สำนักงาน)

ติดต่อสอบถาม   หรือบริจาคเป็นวัสดุหรือปัจจัย  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนง.หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี       โทร  ๐-๓๙๓๔-๐๒๔๑, ๐-๓๙๓๒-๓๓๔๐

พระราชจันทโมลี                                   โทร  ๐-๓๙๔๓-๑๕๑๑

พระครูสิริปัญญาวงศ์                         โทร  ๐-๓๙๓๑-๑๕๕๔

พระมหาเรืองเดช  ถาวรธมฺโม,ดร.             โทร  ๐๘-๕๖๗๙-๐๒๗๙

ดาวน์โหลดเอกสาร : บริจาคสร้างอาคารเรียนและเพิ่มทุนส่งเสริมการศึกษาหน่วยวิทยบริการจันทบุรี

Этим утром он вершил суд, выслушивая жалобы одних бедуинов на других по поводу потерянной овцы или прав на колодец.

Видишь ли, мой отец был ученым человеком и предвидел будущее Фолтейна.

Хотя я и оценил оригинальность вашего "Киностудия виндовс лайф скачать"подхода ведь вы просите дать вам одно из моих сокровищ, вместо того чтобы украсть его или, убив меня, завладеть им, но должен признать, что меня ваша просьба озадачила.

Я вхожу в "скачать мобильную версия вконтакте"кому, начал Хейдель, которую могу вызвать в себе.

Это наше фамильное "игры для малышей для развития"искусство, а я последний в роду.

В самом темном углу виднелся маленький "богиня в каждой женщине скачать"круглый челнок, который они с Поттсом соорудили из гибких ивовых прутьев и лосиных шкур.

Он поставил свой стакан, вынул из кармана шелковый носовой платок и стал вытирать вышитую грудь рубашки.

Никогда Сулейман не пленил бы меня!

У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания.

И все-таки мне известно, что в этой области господствуют величайшие заблуждения, точно так же, как по вопросу о приливах и отливах.

Пока враг не показал, как его можно уничтожить, он непобедим.

Милость твоя приносит свет солнца во тьму, блеск и величие в серость повседневности.

Сейчас я чувствовал себя родным братом этой самой утки, которого тоже настигла пуля.

В нескольких шагах перед нами алый туман сгущался, образуя ровную, без просветов стену.

Я буду беседовать с Мастером Синанджу наедине,-сказал он, повернув-шись к полковнику Дитко.

Она остановилась понаблюдать за рыбками в цементном бассейне.

Ты неисправимый старый обманщик!

пробился сквозь треск атмосферных помех голос Смита.

Василий записал адрес мокрушника, "папины дочки 2 полную версию скачать" взял с прилавка большую сладкую булочку и, сказав официанту, "скачать симулятор вождения по городу?" что за него расплатится сын, направился в Куинс.

Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась.

Я мог бы сам, "лучшая книга по финансовому менеджменту" в моем теперешнем облике, использовать фонарик, висящий на шее, но ее пальцы справились с этим быстрее.

Нет и признака воздействия на символы и предметы охраны, их поля развивают полную мощность, надлежаще настроены, ловушки "герой 5 игра скачать" в порядке, нигде ничего не нарушено.

А вот мужик с пятном на башке ну "скачать картинки вконтакт?" точно из прежней, хотя Ангел и не согласен.

Когда все это будет закончено, можете считать, что форт готов.

www.alex-car.com.ua/
www.mitsubishi-nikol-motors.com.ua
sisters.com.ua
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:49 น.